Regulamin konkursu organizowanego w ramach konferencji Warsaw Capital Market Summit 2014

Regulamin konkursu organizowanego w ramach konferencji Warsaw Capital Market Summit 2014, („Regulamin")

Skład kapituły

Wyboru laureatów, w poszczególnych kategoriach konkursowych, dokonuje Kapituła ds. Nagród na podstawie nominacji i rekomendacji przedstawionych przez zespoły składające się z przedstawicieli Partnerów. Przewodniczącym Kapituły ds. Nagród jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Wojciech Kowalczyk.

Lista nominowanych do nagród Warsaw Capital Market Summit 2014

Lista nominowanych do nagród Warsaw Capital Market Summit 2014